ตั้งค่าสำหรับโรงเรียน

คุณสามารถตั้งค่าเพื่อห้ามใช้แอปเฉพาะในโรงเรียน ซึ่งสามารถทำได้สองวิธี: ตารางเวลาหรือพื้นที่ถูกจำกัด

เปิด Cape ไปที่แท็บ "ตารางเวลา" แล้วแตะ "ตารางเวลาใหม่"

แตะ "เลือกแอป" เพื่อเลือกกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ตารางเวลา

ตั้งค่าให้แอปซ่อนโดยอัตโนมัติเมื่อไปโรงเรียน ตัวอย่างเช่น ตั้งเวลาเป็น 9 โมงเช้า เลือกวันธรรมดา และเลือกซ่อนหรือบล็อกเป็นโหมด (ขึ้นอยู่กับประเภทโหมดจำกัดของกลุ่มแอป)

แตะ "เสร็จสิ้น" เพื่อเสร็จสิ้น จากนั้นแตะ "+" เพื่อสร้างกฎตารางเวลาอื่นสำหรับการกู้คืนกลุ่มแอปหลังเลิกเรียน ตัวอย่างเช่น ตั้งเวลาเป็น 16:00 น. เลือกวันธรรมดา และเลือกกู้คืนเป็นโหมด

การตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากแตะ "เสร็จสิ้น" เพื่อให้กลุ่มแอปที่เลือกถูกบล็อกจากการใช้ระหว่างเรียน และถูกกู้คืนหลังเลิกเรียนนอกเหนือจากข้อจำกัดผ่านตารางเวลาแล้ว ผลที่คล้ายกันยังสามารถบรรลุได้ผ่านพื้นที่ถูกจำกัดอีกด้วย

เปิด Cape ไปที่แท็บ "พื้นที่" แล้วแตะ "พื้นที่ถูกจำกัดใหม่"

จากนั้นแตะที่โรงเรียนบนแผนที่เพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของพื้นที่ถูกจำกัด และเลือกเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสม

เมื่อเสร็จสิ้นโดยการแตะ "เสร็จสิ้น" ให้แตะ "เลือกแอป" เพื่อเลือกกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่ถูกจำกัด

กลุ่มที่เลือกจะถูกจำกัดโดยอัตโนมัติเมื่อบุตรหลานของคุณเข้าสู่พื้นที่โรงเรียน หากคุณยังต้องการกู้คืนการใช้แอปโดยอัตโนมัติเมื่อบุตรหลานของคุณออกจากพื้นที่ โปรดแตะ "..." บนการ์ดและเลือก "กู้คืนแอปเมื่อออก"