พื้นที่ปลอดภัย

พื้นที่ปลอดภัยช่วยให้คุณจำกัดแอปที่เลือกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากพื้นที่ที่ตั้งไว้

เปิด Cape ไปที่แท็บ "พื้นที่" แล้วแตะ "พื้นที่ปลอดภัยใหม่"

จากนั้นแตะที่จุดบนแผนที่เพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของพื้นที่ปลอดภัย และเลือกเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสม

เมื่อเสร็จสิ้นโดยการแตะ "เสร็จสิ้น" ให้แตะ "เลือกแอป" เพื่อเลือกกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่ปลอดภัย

กลุ่มที่เลือกจะถูกจำกัดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากพื้นที่ที่ตั้งไว้ หากคุณต้องการกู้คืนการใช้แอปโดยอัตโนมัติเมื่อกลับไปยังพื้นที่ โปรดแตะ "..." บนการ์ดและเลือก "กู้คืนแอปเมื่อเข้า"