พื้นที่ถูกจำกัด

พื้นที่ถูกจำกัดช่วยให้คุณจำกัดแอปที่เลือกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่พื้นที่

เปิด Cape ไปที่แท็บ "พื้นที่" แล้วแตะ "พื้นที่ถูกจำกัดใหม่"

จากนั้นแตะที่จุดบนแผนที่เพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของพื้นที่ถูกจำกัด และเลือกเส้นผ่าศูนย์กลางที่เหมาะสม

เมื่อเสร็จสิ้นโดยการแตะ "เสร็จสิ้น" ให้แตะ "เลือกแอป" เพื่อเลือกกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่ถูกจำกัด

กลุ่มที่เลือกจะถูกจำกัดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่พื้นที่ที่ตั้งไว้ หากคุณยังต้องการกู้คืนการใช้แอปโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากพื้นที่ โปรดแตะ "..." บนการ์ดและเลือก "กู้คืนแอปเมื่อออก"