Säkra zoner

Säker zon hjälper dig att automatiskt begränsa valda appar när du lämnar den inställda zonen.

Öppna Cape, gå till fliken "Zon", tryck på "Ny säker zon".

Tryck sedan på en punkt på kartan för att ställa in centrum för det säkra området och välj en lämplig diameter.

När du är klar med att trycka på "Klar", tryck på "Välj appar" för att välja en skapad grupp som Säker zon ska tillämpas på.

Valda grupper är nu automatiskt begränsade när du lämnar den inställda zonen. Om du vill återställa appanvändningen automatiskt när du återvänder till området, tryck på "..." på kortet och välj "Återställ appar vid ingång".