Begränsade zoner

Begränsad zon hjälper dig att automatiskt begränsa valda appar när du går in i ett område.

Öppna Cape, gå till fliken "Zon", tryck på "Ny begränsad zon".

Tryck sedan på en punkt på kartan för att ställa in centrum för det begränsade området och välj en lämplig diameter.

När du är klar med att trycka på "Klar", tryck på "Välj appar" för att välja en skapad grupp som Begränsad zon ska tillämpas på.

Valda grupper är nu automatiskt begränsade när du går in i den inställda zonen. Om du också vill återställa appanvändningen automatiskt när du lämnar området, tryck på "..." på kortet och välj "Återställ appar vid utgång".