Grundläggande begrepp

Här kommer vi att introducera de två viktigaste begreppen i Cape, Appgrupp och Begränsningsläge. Men oroa dig inte, de är lätta att förstå.

• Öppna Cape, klicka på Ny appgrupp.

• Via "Välj appar" kan du välja appkategorierna som behöver begränsas.

• Eller expandera kategorierna för att välja specifika appar individuellt.

• Efter att ha tryckt på "Klar" är konfigurationen av Appgrupp slutförd.Du har säkert också lagt märke till Begränsningsläget ovan, som inkluderar två typer: Standard och Full. De representerar två olika begränsningseffekter när Appgruppen är begränsad:

• Om Standard är valt kommer apparna att blockeras från att öppnas när de är begränsade, men de kommer fortfarande att visas på din hemskärm och i appbiblioteket. Det kommer att finnas en timglasikon framför appens namn och appens ikonfärg blir mörk.

• Om Full är valt kommer apparna inte att visas på din hemskärm och i appbiblioteket när de är begränsade.

Efter återställning från begränsning kan appens plats på din hemskärm ändras.
För att undvika att din hemskärmslayout blir rörig kan du gå till Systeminställningar → Hemskärm, ställa in "Nyligen nedladdade appar" på "Endast appbibliotek". Därför kommer återställda appar inte att visas på din hemskärm.