Endast du kan hantera det

Vi erbjuder en mängd säkerhetsfunktioner för att säkerställa att Cape endast kan hanteras av dig.

Funktionerna Tillgångskod och Face ID säkerställer att Cape endast kan startas av dig.

Om "Krävs för att återställa appar" är aktiverat måste du också ange tillgångskoden för godkännande när de angivna apparna återställs.

Om "Inkognitolösenord" är aktiverat, när du tvingas att låsa upp den här appen mot din vilja, ange Inkognitolösenordet istället, den här appen kommer att förvandlas till en anteckningsapp.

Funktionen "Ändra appikon" låter Cape ändra sitt utseende på hemskärmen och i Appbiblioteket, vilket gör det mindre sannolikt att det känns igen av andra.