Strefy Bezpieczne

Strefa Bezpieczna pomaga Ci automatycznie ograniczać wybrane aplikacje po opuszczeniu ustawionej strefy.

Otwórz Cape, przejdź do zakładki "Strefa", dotknij "Nowa Strefa Bezpieczna".

Następnie dotknij punktu na mapie, aby ustawić centrum bezpiecznego obszaru i wybierz odpowiednią średnicę.

Po zakończeniu dotknięciem "Gotowe", dotknij "Wybierz Aplikacje", aby wybrać utworzoną grupę, do której ma być zastosowana Strefa Bezpieczna.

Wybrane grupy są teraz automatycznie ograniczane po opuszczeniu ustawionej strefy. Jeśli chcesz automatycznie przywrócić użycie aplikacji po powrocie na dany obszar, dotknij "..." na karcie i wybierz "Przywróć Aplikacje Przy Wejściu".