Strefy Ograniczone

Strefa Ograniczona pomaga Ci automatycznie ograniczać wybrane aplikacje po wejściu na dany obszar.

Otwórz Cape, przejdź do zakładki "Strefa", dotknij "Nowa Strefa Ograniczona".

Następnie dotknij punktu na mapie, aby ustawić centrum obszaru ograniczonego i wybierz odpowiednią średnicę.

Po zakończeniu dotknięciem "Gotowe", dotknij "Wybierz Aplikacje", aby wybrać utworzoną grupę, do której ma być zastosowana Strefa Ograniczona.

Wybrane grupy są teraz automatycznie ograniczane po wejściu do ustawionej strefy. Jeśli chcesz również automatycznie przywrócić użycie aplikacji po opuszczeniu obszaru, dotknij "..." na karcie i wybierz "Przywróć Aplikacje Przy Wyjściu".