Eliminer overraskelser

Begrens App-installasjon, fjerning og kjøp i appen.

Etter å ha slått på «Deaktiver app-installasjon», vil ikke App Store kunne åpnes. Hvis du klikker på koblingen til App Store, vil den bare vises som vist nedenfor:

Etter å ha slått på «Deaktiver app-fjerning», når du prøver å slette en app, kan du bare fjerne ikonet fra startskjermen, men appen eksisterer fortsatt i appbiblioteket, noe som betyr at appen ikke er slettet og kan søkes etter eller legges til på startskjermen igjen.

Etter å ha slått på «Deaktiver kjøp i appen», når du prøver å foreta kjøp i appen, vil meldingen «Kjøp i appen er ikke tillatt» vises.