Begrænsede zoner

Den begrænsede zone hjælper dig med automatisk at begrænse udvalgte apps, når du kommer ind i et område.

Åbn Cape, gå til fanen "Zone", tryk på "Ny begrænset zone".

Tryk derefter på et sted på kortet for at indstille centrum for det begrænsede område, og vælg en passende diameter.

Når du er færdig ved at trykke på "Udført", skal du trykke på "Vælg apps" for at vælge en oprettet gruppe, som den begrænsede zone skal gælde for.

Valgte grupper er nu automatisk begrænset, når du kommer ind i den indstillede zone. Hvis du også vil gendanne brugen af apps automatisk, når du forlader området, skal du trykke på "..." på kortet og vælge "Gendan apps ved udgang".