Bezpečné zóny

Bezpečná zóna vám pomůže automaticky omezit vybrané aplikace, když opustíte nastavenou zónu.

Otevřete Cape, přejděte na kartu "Zóna" a klepněte na "Nová bezpečná zóna".

Pak klepněte na místo na mapě a nastavte střed bezpečné oblasti a vyberte vhodný průměr.

Po dokončení klepnutím na "Hotovo" klepněte na "Vybrat aplikace" a zvolte vytvořenou skupinu, na kterou se Bezpečná zóna použije.

Vybrané skupiny jsou nyní automaticky omezeny, když opustíte nastavenou zónu. Pokud chcete automaticky obnovit používání aplikací při návratu do oblasti, klepněte na "..." na kartě a vyberte "Obnovit aplikace při vstupu".