Omezené zóny

Omezená zóna vám pomůže automaticky omezit vybrané aplikace, když vstoupíte do oblasti.

Otevřete Cape, přejděte na kartu "Zóna" a klepněte na "Nová omezená zóna".

Pak klepněte na místo na mapě a nastavte střed omezené oblasti a vyberte vhodný průměr.

Po dokončení klepnutím na "Hotovo" klepněte na "Vybrat aplikace" a zvolte vytvořenou skupinu, na kterou se Omezená zóna použije.

Vybrané skupiny jsou nyní automaticky omezeny, když vstoupíte do nastavené zóny. Pokud chcete také automaticky obnovit používání aplikací při opuštění oblasti, klepněte na "..." na kartě a vyberte "Obnovit aplikace při odchodu".